Rola witaminy B6 w organizmie – hematopoeza

19.07.2020
ok. 2 min
erytrocyty

Witamina b6 bierze udział w procesie hematopoezy, czyli powstawania składników komórkowych krwi. Hematopoeza to niezbędny do życia proces i zachodzi zarówno na etapie embriogenezy jak i przez cały okres wzrostu i rozwoju organizmu ludzkiego. Na skutek starzenia intensywność hematopoezy znacznie maleje, jednak nigdy nie zanika. U dorosłego i zdrowego człowieka w ciągu doby powstaje ponad miliard nowych komórek krwi i podobna liczba ulega fizjologicznej degradacji np. w śledzionie.

Proces hematopoezy zachodzi w szpiku kostnym

U dorosłych głównie w kościach czaszki, miednicy i mostku, gdzie w otoczeniu komórek zrębu znajdują się hematopoetyczne komórki macierzyste – HSC (ang. hematopoietic steem cells), które mają wyjątkowe cechy komórek niezróżnicowanych o charakterze zbliżonym do komórek embrionalnym. Ta fizjologiczna pula komórek w trakcie podziałów odnawia swoją populację macierzystą i daje początek liniom, które mogą ulegać dalszym różnicowaniom. W ten sposób z jednego typu komórek powstają populacje przechodzące w ostateczności w komórki tak wyspecjalizowane jak np. erytrocyty (komórki transportujące tlen i częściowo dwutlenek węgla), limfocyty (komórki wchodzące w skład układu odpornościowego) czy płytki krwi (uczestniczące w krzepnięciu).

Rola witaminy B6 w produkcji hemoglobiny

W trakcie dojrzewania i specjalizowania się erytrocytów w komórkach tych dochodzi do syntezy hemoglobiny – zbudowanego z czterech podjednostek białka. W skład tej struktury – prócz elementów „czysto białkowych” – wchodzą też cząsteczki hemu, który jest rozbudowaną strukturą chemiczną i zawiera w swoim centrum jon żelaza. To właśnie hem odpowiada za najważniejszą funkcję hemoglobiny – wiązanie tlenu. Witamina B6 uczestniczy w jednym z pierwszych etapów syntezy hemu i funkcjonuje jako koenzym dla enzymu syntetyzującego ALA (syntetaza kwasu δ-aminolewulinowego). Ponadto witamina B6 wiąże się do dwóch miejsc w obrębie dojrzałej cząstki hemoglobiny wpływając na strukturę białka i wzajemne oddziaływanie podjednostek ze sobą, w ten sposób zwiększa powinowactwo hemoglobiny do tlenu.

Witamina B6 odgrywa więc istotną rolę w samym procesie powstawania czerwonych krwinek i umożliwia im wydajne pełnienie swoich funkcji. Osoby obarczone skłonnościami do anemii (na skutek chorób, osłabienia organizmu czy niedoborów żelaza) powinny skonsultować z lekarzem konieczność suplementacji witaminy B6. Taki wybór powinny też przemyśleć ciężarne (z uwagi na ogólnie zwiększone zapotrzebowanie na substancje odżywcze, witaminy i minerały) i kobiety cierpiące na wyjątkowo obwite krwawienia w trakcie okresu. Utrata krwi powoduje zwiększenie intensywności hematopoezy, a przemęczenie negatywnie wpływa na sam proces, który powinien być w takich wypadkach dodatkowo wspomagany.

Literatura
Hattangadi SM, Wong P, Zhang L, Flygare J, Lodish HF. From stem cell to red cell: regulation of erythropoiesis at multiple levels by multiple proteins, RNAs, and chromatin modifications. Blood. 2011;118(24):6258-6268.

Treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady lekarskiej. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

13.10.2021
ok. 4 min

Dieta dla sportowców – porady i zalecenia

Dla sportowców i osób aktywnych fizycznie odpowiedni program żywieniowy ma bardzo duże znaczenie. Sposób odżywiania się jest istotny bez względu na uprawianą dyscyplinę oraz częstotliwość treningów. Przede wszystkim dieta dla sportowca powinna zawierać odpowiednie ilości witamin oraz minerałów. Natomiast ilość węglowodanów i białka w diecie zależy od indywidualnego zapotrzebowania na kalorie oraz rodzaj dyscypliny sportowej. […]

16.09.2021
ok. 3 min

Magnez a zmęczenie

Magnez należy do pierwiastków, których właściwe stężenie w organizmie warunkuje prawidłowe funkcjonowanie wielu układów – wśród których szczególnie wyróżnia się układ nerwowy i mięśniowy. To właśnie wpływ magnezu na układ nerwowy sprawia, że specyfik ten znalazł zastosowanie w walce z sennością i zmęczeniem. W jaki sposób jednak magnez wpływa na witalność organizmu? Czy może on […]

13.08.2021
ok. 3 min

Niskie ciśnienie krwi a sport

W odróżnieniu od nadciśnienia – które jest nie tylko wyjątkowo niebezpieczne dla zdrowia, ale też występuje dużo częściej – osoby o niskim ciśnieniu są stosunkowo zdrowe. Dopiero znaczny spadek ciśnienia sprawia zagrożenie zdrowia, a nawet życia. W takim stanie osoba o obniżonym ciśnieniu zaznaje uczucia zmęczenia i zawrotów głowy, wynika to ze zbyt małego natlenienia […]

obliczapotasukatelin
15.05.2019
ok. 4 min

Jaką rolę odgrywa potas w organizmie człowieka?

Potas należy do głównych makroelementów naszego organizmu, a jego rola w prawidłowym funkcjonowaniu jest nieoceniona. Obecnie poziom wiedzy na temat tego pierwiastka i funkcji jakie pełni jest coraz obszerniejszy. Każdy z nas jest w stanie wymienić jego główne zadania w ustroju. W czym ten pierwiastek nam pomaga, do czego jest niezbędny. Problemy z ciśnieniem krwi […]

ukladnerwowykatelin
25.03.2019
ok. 2 min

Rola magnezu dla właściwego funkcjonowania serca i układu nerwowego

Obecność magnezu w naszym organizmie ma fundamentalne znaczenie dla jego prawidłowego funkcjonowania. Wraz z potasem, sodem i wapniem należy on do czterech głównych kationów naszego organizmu. Natomiast jako jon wewnątrzkomórkowy ilościowo ustępuje miejsca jedynie potasowi. Szacuje się, że w ciele dorosłej, ważącej 70 kg osoby znajduje się ok. 22-26 g magnezu. Magnez obecny jest w […]