Piramida Masłowa (Maslowa) czyli piramida hierarchii potrzeb

24.11.2020
ok. 3 min

Piramida Maslowa to wizualne uorganizowanie grup potrzeb ludzkich w postaci hierarchicznej. W teorii tej wyróżnia się pięć typów potrzeb: potrzeby fizjologiczne, potrzebę bezpieczeństwa, potrzeby emocjonalne, potrzebę szacunku i potrzebę samorealizacji. Piramida ta nie jest jednak modelem uniwersalnym i u wielu osób hierarchia ta może ulegać zmianie w zależności od etapu życia. Na ustalenie istotności potrzeb wpływ mają indywidualne przeżycia, wychowanie i kręgi kulturowe. Model piramidy Maslowa powstał już w latach 40. i od tamtego czasu ulegał licznym modyfikacjom. Przez ostatnie lata mamy do czynienia z pewna rewolucja kulturową, która za coraz bardziej istotne uważa potrzebę samorealizacji. Popularny staje się coaching, nie tylko w kontekście życia prywatnego, ale także jako istotny element funkcjonowania wielkich firm.

Teoria hierarchii potrzeb Masłowa (Maslowa)

Prezentowanie modelu w formie piramidy jest jednak niezmienne od samego początku istnienia tej teorii psychologicznej. Piramida u swojej podstawy zawiera potrzeby najbardziej niezbędne i najistotniejsze. Dopiero po ich spełnieniu człowiek może zająć się potrzebami ulokowanymi wyżej. Układ charakteryzuje się pewnym gradientem: w podstawowej części piramidy znajdują się potrzeby typowo biologiczne, a wyżej te związane z aspektami psychologicznymi. 

Piramida potrzeb Maslowa – potrzeby fizjologiczne

Zaspokajanie potrzeb fizjologicznych jest związane z dostarczaniem do organizmu czynników niezbędnych do zachowania jego funkcji metabolicznych. Do potrzeb tych należy jedzenie, picie, wydalanie, sen, a w szerszej perspektywie również potrzeba prokreacji. Uznanie potrzeb fizjologicznych za najbardziej podstawowe jest instynktowne i właśnie ten region piramidy nie zmienił się od czasu jej utworzenia.

Sprawdź też: Paraliż senny – przyczyny i skutki zdrowotne

Potrzeba bezpieczeństwa w teorii Masłowa

Rozwój cywilizacji zapewnił ludziom schronienie i ubiór, jednak pojęcie potrzeby bezpieczeństwa jest współcześnie dużo szersze. Będziemy tu zaliczać również bezpieczeństwo ekonomiczne, bezpieczeństwo związane z dobrym stanem zdrowia i możliwością uporania się z nagłymi wypadkami.

Piramida potrzeb Masłowa (Maslowa) – potrzeby emocjonalne

Grupa ta dotyczy wszelkich potrzeb związanych z aspektami społecznymi – przynależność do grupy, akceptacja, zaufanie, przyjaźń i miłość. Potrzeby te wyewoluowały wraz z rozwojem inteligencji i zacieśnianiem się więzów społecznych. Jest to również pierwsza grupa potrzeb, których znaczenie może być umniejszone w przypadku chorób psychicznych. 

Piramida potrzeb Masłowa – potrzeba szacunku

Czwarte piętro piramidy Maslowa jest ściśle związane z poprzednim, jednak mimo to postanowiono je rozdzielić. Może to wynikać z faktu, że potrzeby emocjonalne dotyczą interakcji człowieka z otoczeniem i do zaspokojenia wymagają istnienia struktur społecznych. Potrzeba szacunku jest również związana z szacunkiem otoczenia do danej osoby, jednak nie ogranicza się tylko do takich interakcji z zewnątrz.

Sprawdź też: Produkty o wysokiej zawartości witaminy B6 (pirydoksyny)

Szacunek do samego siebie jest tym zamkniętym w obrębie człowieka elementem czwartego piętra piramidy. Widzimy więc tu ciekawe przejście do elementów związanych z samodzielnym zaspokajaniem potrzeb. Również pierwsze piętra piramidy mogły być zaspokajane przez nasze własne działania.

Hierarchia potrzeb człowieka – potrzeba samorealizacji

Jest to stosunkowo nowe piętro, które obecnie staje się coraz bardziej istotne. Wraz ze wzrostem mody na samorozwój, indywidualną naukę niezależną od systemów edukacji i popularność kursów związanych z umiejętnościami miękkimi – rośnie również znaczenie potrzeby samorealizacji. Samorealizacja przestała być zarezerwowana tylko dla ludzi pochodzących z uprzywilejowanych części społeczeństwa, a stały się potrzebą, której wspieranie spełnienia jest obowiązkiem placówek edukacyjnych i firm.

Bibliografia:
Kenrick DT, Griskevicius V, Neuberg SL, Schaller M. Renovating the Pyramid of Needs: Contemporary Extensions Built Upon Ancient Foundations. Perspect Psychol Sci. 2010;5(3):292-314. 
Henwood BF, Derejko KS, Couture J, Padgett DK. Maslow and mental health recovery: a comparative study of homeless programs for adults with serious mental illness. Adm Policy Ment Health. 2015;42(2):220-228. 

Przeczytaj też:

Treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady lekarskiej. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

13.10.2021
ok. 4 min

Dieta dla sportowców – porady i zalecenia

Dla sportowców i osób aktywnych fizycznie odpowiedni program żywieniowy ma bardzo duże znaczenie. Sposób odżywiania się jest istotny bez względu na uprawianą dyscyplinę oraz częstotliwość treningów. Przede wszystkim dieta dla sportowca powinna zawierać odpowiednie ilości witamin oraz minerałów. Natomiast ilość węglowodanów i białka w diecie zależy od indywidualnego zapotrzebowania na kalorie oraz rodzaj dyscypliny sportowej. […]

16.09.2021
ok. 3 min

Magnez a zmęczenie

Magnez należy do pierwiastków, których właściwe stężenie w organizmie warunkuje prawidłowe funkcjonowanie wielu układów – wśród których szczególnie wyróżnia się układ nerwowy i mięśniowy. To właśnie wpływ magnezu na układ nerwowy sprawia, że specyfik ten znalazł zastosowanie w walce z sennością i zmęczeniem. W jaki sposób jednak magnez wpływa na witalność organizmu? Czy może on […]

13.08.2021
ok. 3 min

Niskie ciśnienie krwi a sport

W odróżnieniu od nadciśnienia – które jest nie tylko wyjątkowo niebezpieczne dla zdrowia, ale też występuje dużo częściej – osoby o niskim ciśnieniu są stosunkowo zdrowe. Dopiero znaczny spadek ciśnienia sprawia zagrożenie zdrowia, a nawet życia. W takim stanie osoba o obniżonym ciśnieniu zaznaje uczucia zmęczenia i zawrotów głowy, wynika to ze zbyt małego natlenienia […]

obliczapotasukatelin
15.05.2019
ok. 4 min

Jaką rolę odgrywa potas w organizmie człowieka?

Potas należy do głównych makroelementów naszego organizmu, a jego rola w prawidłowym funkcjonowaniu jest nieoceniona. Obecnie poziom wiedzy na temat tego pierwiastka i funkcji jakie pełni jest coraz obszerniejszy. Każdy z nas jest w stanie wymienić jego główne zadania w ustroju. W czym ten pierwiastek nam pomaga, do czego jest niezbędny. Problemy z ciśnieniem krwi […]

ukladnerwowykatelin
25.03.2019
ok. 2 min

Rola magnezu dla właściwego funkcjonowania serca i układu nerwowego

Obecność magnezu w naszym organizmie ma fundamentalne znaczenie dla jego prawidłowego funkcjonowania. Wraz z potasem, sodem i wapniem należy on do czterech głównych kationów naszego organizmu. Natomiast jako jon wewnątrzkomórkowy ilościowo ustępuje miejsca jedynie potasowi. Szacuje się, że w ciele dorosłej, ważącej 70 kg osoby znajduje się ok. 22-26 g magnezu. Magnez obecny jest w […]