Gospodarka magnezem w organizmie człowieka

27.10.2020
ok. 3 min
magnez

Magnez jest jonem pełniącym wiele istotnych funkcji w organizmie człowieka. Działa jako kofaktor dla ponad 300 enzymów, kontrolując szereg podstawowych procesów, takich jak skurcze mięśni (w tym mięśnia sercowego), przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, kontrola glikemii i ciśnienia krwi. Ponadto magnez odgrywa również istotną rolę w produkcji energii, aktywnym transporcie transbłonowym innych jonów i rozwoju kości. Ponadto niedobór magnezu jest powiązany z wieloma różnymi chorobami. Dodatkowo wiele badań wykazało korzystne działanie suplementacji magnezu.

Według współcześnie przyjętych modeli, zalecane dzienne spożycie magnezu wynosi odpowiednio 420 mg dla dorosłych mężczyzn i 320 mg dla dorosłych kobiet. Około 10% dziennego zapotrzebowania na magnez pochodzi z wody. Zielone warzywa, orzechy, nasiona i nieprzetworzone zboża są bogatym źródłem tego minerału. Ponadto część magnezu jest dostępna w owocach, rybach, mięsie i produktach mlecznych. Większość populacji w krajach zachodnich na skutek nieodpowiedzialnej diety spożywa mniej magnezu niż jest to zalecane.

Homeostaza magnezu w ustroju jest regulowana przez jelita, kości i nerki. Większość magnezu jest wchłaniana na zasadzie pasywnego mechanizmu parakomórkowego w jelicie krętym i dystalnych częściach jelita czczego, podczas gdy mniejsza ilość jest aktywnie transportowana dopiero w jelicie grubym. Około 24–76% spożytego magnezu jest wchłaniane w jelitach, a pozostała część jest wydalana z kałem. Homeostaza magnezu obecnego w płynach tkankowych jest regulowana głównie przez nerki. Kłębuszki filtrują dziennie około 2400 mg magnezu. Około 95% wydalanego magnezu jest ponownie wchłaniane, głównie przez wstępujący odcinek pętli Henlego (65%) oraz w mniejszym stopniu w kanalikach dystalnych (30%). Tylko około 100 mg magnezu jest wydalane z moczem każdego dnia, a nerki mogą regulować jego ilość w zależności od poziomu magnezu we krwi.

Sprawdź też: Piramida Masłowa (Maslowa) czyli piramida hierarchii potrzeb

Wśród czynników regulujących gospodarkę magnezem możemy wyróżnić również pewną pulę hormonów – witamina D, parathormon (PTH) i estrogen. Związek między PTH a magnezem jest złożony i podobny jego wpływu na gospodarkę wapniową – wysoki poziom magnezu w surowicy hamuje wydzielanie PTH. Natomiast niski poziom magnezu w surowicy stymuluje wydzielanie PTH.

Wpływ i działanie magnezu na organizm

Magnez odgrywa ważną rolę w aktywności cyklazy adenylanowej wymaganej do synetzy cyklicznego monofosforanu adenozyny (cAMP), który jest zaangażowany w wydzielanie PTH i działanie PTH na narządy końcowe. Ciężka hipomagnezemia (<0,4 mmol/l) powoduje obniżenie poziomu cAMP, co może skutkować zmniejszeniem wydzielania PTH. Ten paradoksalny efekt hipomagnezemii może prowadzić do hipokalcemii u pacjentów z ciężką hipomagnezemią. Z drugiej strony PTH nasila reabsorpcję magnezu w dystalnym kanaliku krętym i jelicie oraz zwiększa uwalnianie magnezu z kości.

Poziom magnezu w organizmie

Całkowity magnez w organizmie przeciętnej osoby dorosłej wynosi około 1000 mmol lub 24 g, czyli 20 mmol/kg masy ciała. W kościach zmagazynowane jest około 50–60% całkowitej zawartości magnezu, podczas gdy mięśnie i inne tkanki miękkie magazynują około 40–50%. Około jedna trzecia zawartości magnezu w kości jest dostępna do mobilizacji w celu utrzymania poziomów pozakomórkowego magnezu. Mniej niż 2% magnezu w organizmie jest dostępne w surowicy i krwinkach czerwonych, stanowiąc pozakomórkowy magnez w organizmie.

Bibliografia:
Ryan MF. The role of magnesium in clinical biochemistry: an overview. Ann Clin Biochem.1991 Jan;28 ( Pt 1):19-26.
Al Alawi AM, Majoni SW, Falhammar H. Magnesium and Human Health: Perspectives and Research Directions. Int J Endocrinol. 2018;2018:9041694.
Pilchova I, Klacanova K, Tatarkova Z, Kaplan P, Racay P. The Involvement of Mg2+ in Regulation of Cellular and Mitochondrial Functions. Oxid Med Cell Longev. 2017;2017:6797460.

Przeczytaj też:

Treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady lekarskiej. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

13.10.2021
ok. 4 min

Dieta dla sportowców – porady i zalecenia

Dla sportowców i osób aktywnych fizycznie odpowiedni program żywieniowy ma bardzo duże znaczenie. Sposób odżywiania się jest istotny bez względu na uprawianą dyscyplinę oraz częstotliwość treningów. Przede wszystkim dieta dla sportowca powinna zawierać odpowiednie ilości witamin oraz minerałów. Natomiast ilość węglowodanów i białka w diecie zależy od indywidualnego zapotrzebowania na kalorie oraz rodzaj dyscypliny sportowej. […]

16.09.2021
ok. 3 min

Magnez a zmęczenie

Magnez należy do pierwiastków, których właściwe stężenie w organizmie warunkuje prawidłowe funkcjonowanie wielu układów – wśród których szczególnie wyróżnia się układ nerwowy i mięśniowy. To właśnie wpływ magnezu na układ nerwowy sprawia, że specyfik ten znalazł zastosowanie w walce z sennością i zmęczeniem. W jaki sposób jednak magnez wpływa na witalność organizmu? Czy może on […]

13.08.2021
ok. 3 min

Niskie ciśnienie krwi a sport

W odróżnieniu od nadciśnienia – które jest nie tylko wyjątkowo niebezpieczne dla zdrowia, ale też występuje dużo częściej – osoby o niskim ciśnieniu są stosunkowo zdrowe. Dopiero znaczny spadek ciśnienia sprawia zagrożenie zdrowia, a nawet życia. W takim stanie osoba o obniżonym ciśnieniu zaznaje uczucia zmęczenia i zawrotów głowy, wynika to ze zbyt małego natlenienia […]

obliczapotasukatelin
15.05.2019
ok. 4 min

Jaką rolę odgrywa potas w organizmie człowieka?

Potas należy do głównych makroelementów naszego organizmu, a jego rola w prawidłowym funkcjonowaniu jest nieoceniona. Obecnie poziom wiedzy na temat tego pierwiastka i funkcji jakie pełni jest coraz obszerniejszy. Każdy z nas jest w stanie wymienić jego główne zadania w ustroju. W czym ten pierwiastek nam pomaga, do czego jest niezbędny. Problemy z ciśnieniem krwi […]

ukladnerwowykatelin
25.03.2019
ok. 2 min

Rola magnezu dla właściwego funkcjonowania serca i układu nerwowego

Obecność magnezu w naszym organizmie ma fundamentalne znaczenie dla jego prawidłowego funkcjonowania. Wraz z potasem, sodem i wapniem należy on do czterech głównych kationów naszego organizmu. Natomiast jako jon wewnątrzkomórkowy ilościowo ustępuje miejsca jedynie potasowi. Szacuje się, że w ciele dorosłej, ważącej 70 kg osoby znajduje się ok. 22-26 g magnezu. Magnez obecny jest w […]