Rola magnezu w funkcjonowaniu mięśni

Magnez jest jednym z najbardziej istotnych jonów nieorganicznych występujących w ludzkim ciele. Wspomaga działanie wielu enzymów uczestniczących w syntezie białek i metabolizmie cukrów, a oddziaływanie z komórkowym ATP (Adenozyno-5′-trifosforan) poprzez tworzenie kompleksu Mg-ATP umożliwia gospodarowanie energią zawartą w wiązaniach chemicznych. Magnez można zachwalać w nieskończoność, ale aby określić jak dany czynnik jest istotny dla prawidłowego funkcjonowania organizmu – można sprawdzić jakie są skutki niedoboru magnezu lub nawet jego braku (w skrajnych przypadkach). Pewne jest, że człowiek nie może żyć bez magnezu. Pierwiastek ten uczestniczy w ogromnej liczbie bardzo podstawowych procesów na poziomie nawet pojedynczych komórek. A jak wygląda sprawa niedoboru magnezu? Tu w pierwszej kolejności spada wydajność mięśni i układu nerwowego.

Jaka jest rola magnezu w mięśniach?

Wspomniany wcześniej ATP stanowi uniwersalny przekaźnik energii w komórkach. Jeśli porównamy nasz organizm do ruchliwej autostrady łączącej Warszawę i Wrocław, a poruszające się po niej pojazdy – do komórek, to ATP będzie uniwersalną benzyną bezołowiową. Takim paliwem możemy zasilać zarówno ciężkie samochody typu SUV, smukłe japońskie motocykle i wszystkie klasy pojazdów pomiędzy nimi. Współczesne silniki działają dzięki spalaniu paliwa. Ale tak jak do zapalenia ogrodowego grilla potrzebujemy zapałek, tak zapłon benzyny wymaga jakiegoś zapalnika. W silniku takim czynnikiem jest świeca, która wywołując iskrę zapewnia dostarczenie minimalnej ilości energii niezbędnej do rozpoczęcia spalania. Dla „benzyny” w naszych komórkach taką „świecą” jest właśnie magnez – a dokładniej jon magnezu Mg2+. Jon ten oddziałując z ATP i tworząc stabilne kompleksy zwiększa naprężenie w obrębie wiązań (rozciąga je jak gumki recepturki, tak rozciągnięte wiązania łatwiej ulegają zerwaniu i uwalniają zgromadzoną w nich energię).

Białka motoryczne wykorzystują energię z ATP

Dobra, mamy już paliwo, zapalnik i energię uwalnianą z jego spalania (lub z rozrywanych wiązań chemicznych), ale to za mało by dojechać do pierwszej bramki autostrady. Samochód (i komórka) potrzebuje silnika, który energię pobraną bezpośrednio z płonącego paliwa przekaże je na inne mechaniczne elementy. Dla komórki mięśniowej silnikiem są białka motoryczne. Te białka wykorzystują energię z ATP do zmiany kształtu i ruchu. Na skalę komórki taki ruch zachodzi w ogromnej ilości białek w bardzo krótkim czasie, daje to możliwość ruchu odbieranego na poziomie całego organizmu – skurczu mięśnia. Nie dziwi więc fakt, że mięśnie wykorzystują ogromne ilości ATP, a co za tym idzie – magnezu.

Tkanka nerwowa współpracuje z mięśniami

Ale ruch mięśnia to nie wszystko. Prawdopodobnie nikomu z was mięśnie kurczące się losowo i w nieskoordynowany sposób nie byłyby do niczego potrzebne (a nawet wyjątkowo utrudniałyby życie). Tkanką, która również cechuje się dużym zapotrzebowaniem na magnez jest tkanka nerwowa. To właśnie ona współpracuje z mięśniami, reguluje ich skurcz (siłę i czas trwania) i odbiera sygnały od samej tkanki mięśniowej. Jak więc widzimy – nie samą tkanką mięśniową mięsień żyje! Prawidłowe funkcjonowanie organizmu wymaga ścisłej współpracy wielu zależnych od siebie układów. Drobne wahania wydajności któregoś z nich związane z chorobą czy też niedoborami (na przykład magnezu) wpływa na całe nasze ciało.

Ostatnia modyfikacja

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *